Ambities voor Zuid - Sebastiaan Capel

SebastiaanImg
D66

Steun voor onze ambities voor Zuid

Bijna 20.000 bewoners in Amsterdam-Zuid stemden op 19 maart op D66, een enorme steun voor onze ambities voor Zuid en direct ook een grote verantwoordelijkheid. Met vijf van de vijftien zetels in de bestuurscommissie hebben we het initiatief genomen voor de vorming van een Dagelijks Bestuur . Op 7 april heeft de bestuurscommissie als bestuurders mij namens D66 als voorzitter verkozen. Samen met Paul Slettenhaar (VVD) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) vorm ik de komende vier jaar het Dagelijks Bestuur.

Ons bestuursakkoord bevat veel van onze ambities uit het verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld op de woningmarkt prioriteit geven voor ‘modale huurwoningen’, goed onderwijs in de buurt, een veilige en schone openbare ruimte en bewoners en ondernemers de ruimte geven bij hun initiatieven. Meer banen bij de ondernemers van Zuid en vooral voor jongeren meer kansen op die banen is een ander centraal punt voor de komende jaren.

Aan deze en vele andere punten zal ik als Dagelijks Bestuurder gaan werken. Vanuit de algemene bestuurscommissie zullen Reinout de Vries (fractievz), Ed Berkhout, Nina Janssen en Eelco Huizinga mij en de collega-bestuurders kritisch volgen en zelf met voorstellen komen.

Een belangrijk onderdeel is zorgen dat bij het College van B&W en de gemeenteraad duidelijk is wat we nodig hebben in Zuid om de opgaven die wij zien aan te gaan pakken. De lijnen met onze eigen fractie, maar ook de andere fracties en wethouders zijn dus van groot belang, want de taken en bevoegdheden van de bestuurscommissie zijn kleiner dan voorheen in de stadsdeelraden.

Valt je iets op, wil je iets kwijt, heb je goede ideeën? Laat het mij weten!

Terug naar sebastiaancapel.nl