Stadsgesprekken

Het mooiste en leukste aan lokale politiek is dat je er vrijwel altijd heel simpel langs kan gaan; in mijn geval langsfietsen. En zo in gesprek kan gaan met de bewoners, ondernemers, bezoekers of wie dan ook die betrokken is bij het onderwerp. Daarom hou ik onder andere de vrijdag vrij voor allerhande bezoeken in de stad. En om die reden voerde ik als gemeenteraadslid tussen 2010 en 2014 een kleine vijftig 'Stadsgesprekken' met allerhande Amsterdammers.

Dat liep uiteen van een architect tot een kroegbaas; van een docente tot expats; en van een hovenier tot winkeliers. In de gesprekken vertelden zij over hun inzet om de stad mooier, leuker, beter, aardiger te maken. Daarnaast liepen twee hoofdvragen als rode draden door de Stadsgesprekken: “wat gaat er goed in Amsterdam en wat kan er beter?”. Uiteindelijk interviewde ik 67 van die actieve Amsterdammers in 47 interviews, meestal op locatie. Al deze interviews zijn op deze site na te lezen.

Als afsluiting van mijn werk als raadslid maakte ik een selectie van de Stadsgesprekken voor een bundeltje, met een aardig voorwoord van Burgemeester Eberhard van der Laan. Uit mijn inleiding: “De afgelopen jaren zijn de Stadsgesprekken een belangrijk onderdeel van mijn werk als raadslid geweest. De interviews leverden mij enorm veel inspiratie, informatie en input op. Voor debatten, spreekbeurten, werkbezoeken, opiniestukken en al die andere dingen die je als lokaal politicus doet. En tijdens een lange vergadering was een aanstaand Stadsgesprek een wenkend perspectief.” Het boekje is online te lezen .

 

Afscheid van de gemeenteraad

Inmiddels ben ik aan de slag als voorzitter van Zuid, maar de afgelopen vier jaar was ik gemeenteraadslid. Lees hier de aardige woorden van burgemeester Eberhard van der Laan en mijn eigen afscheidsspeech, zoals opgenomen in de notulen van de gemeenteraad.

Lees verder »

Boek met Stadsgesprekken is uit!

Als afronding van de serie Stadsgesprekken heb ik een bundel met een selectie van de interviews uitgebracht. De afgelopen vier jaar interviewde ik uiteindelijk zevenenzestig actieve Amsterdammers in zevenenveertig interviews. Het doel was om “op een andere manier” invulling te geven aan het raadswerk en kennis op te doen. Het leverde boeiende gesprekken op, meestal op locatie bij de bewoners en ondernemers. De bundel vormt de afronding van deze serie.

Lees verder »

Stadsgesprek #47 Maarten de Wolff en Gerben Mienis van Old School

Met het broedplaatsenbeleid zorgt de gemeente Amsterdam ervoor dat er betaalbare plekken zijn voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Met hulp Bureau Broedplaatsen, hun kennis en gemeentelijke subsidie, zijn al tientallen plekken ontwikkeld. Met de opening van Old School aan de Gaasterlandstraat, tussen de RAI en het De Mirandabad, heeft stadsdeel Zuid haar eerste broedplaats.

Lees verder »

Stadsgesprek #46 David ter Avest over stations en hun omgeving

Via een bijdrage op het blog Ruimtevolk kwam ik een artikel tegen van David ter Avest (29 jaar). Hij schreef hier over stations die meer “reispaleizen” moesten worden waar de nadruk minder lag op “to go” en meer op “to stay”. David ter Avest studeerde Sociale Geografie aan de UvA en werkte onder meer bij het Ministerie van VROM en een adviesbureau in de ruimtelijke sector. Het blog dat ik las, was een artikel gebaseerd op zijn scriptie over een aantal stations en hoe deze plekken “betekenisvol” konden worden. “Na het schrijven van je scriptie heb je altijd nog een paar dingen die je nog eens wil zeggen.”, zo omschrijft ter Avest zelf zijn blog. Dit Stadsgesprek biedt David ook nog een mooie gelegenheid daartoe.

Lees verder »

Stadsgesprek #45 Liedewij Loorbach van NieuweZijds Magazine

Liedewij Loorbach (36 jaar) startte begin dit jaar met het nieuwe gratis tijdschrift NieuweZijds Magazine. Ze schreef al veel over de stad voor Het Parool, vooral over jongerencultuur en het nachtleven. Ze werd benaderd door een oud-salesmanager die ruimte zag op de advertentiemarkt door het wegvallen van NL20. De inhoud richt zich op duurzaamheid, ondernemerschap en vooral op de trend dat bewoners en ondernemers zelf het heft in hand nemen. Inmiddels zijn de eerste vijf edities gemaakt en verspreid via cafés. “Betaald verspreiden is erg lastig, je komt er niet tussen in de schappen van de AKO’s van deze wereld, hoogstens bij Athenaeum. En ik vind het ook leuker dat het gratis is; dat mensen het lekker in een kroegje lezen.”

Lees verder »

Stadsgesprek #44 Boukje Cnossen over het Volkskrantgebouw en de creatieve klasse

Boukje Cnossen (26 jaar) heeft een jaar lang als onderzoeker aan de UvA gewerkt en rondgelopen in het Volkskrantgebouw. Ruim tachtig interviews hield zij met de huurders van het gebouw aan de Wibautstraat. Haar onderzoek richtte zich op de onderlinge netwerken in het gebouw. Zijn die netwerken tussen filmers bijvoorbeeld anders dan die van ontwerpers? Het moment van onderzoek (juni 2012-zomer 2013) kwam goed uit, want dit was in de aanloop naar de verbouwing van het gebouw tot hotel. Een deel van het gebouw blijft beschikbaar als betaalbare werk- en atelierruimte, de zogenaamde broedplaats. Maar veel huurders moeten verhuizen. Die dynamiek gaf het onderzoek van Boukje Cnossen een meerwaarde.

Lees verder »

Stadsgesprek #41 De mannen achter festival Appelsap

Appelsap is het jaarlijkse hiphop-festival in het Oosterpark. Vorig jaar ontstond er veel discussie of het park nog wel de goede plek was voor het festival. Na protesten van bewoners besloot een meerderheid van de deelraad dat het park niet meer het toneel kon zijn van dergelijke evenementen. Veel inspraak, overleg en een nieuwe vergadering van de deelraad later ligt er een voorstel waarmee ook in 2013 er Appelsap in het Oosterpark zal zijn. Ik sprak met de initiatiefnemers van Appelsap: Joris Methorst (33 jaar), Wiecher Troost (33 jaar) en Rogier Smalhout (33 jaar). “Wij voelen het ook als ons park, wij zijn bewoners en hier opgegroeid. Dat verraste sommige mensen wel. Toen wij opgroeiden was het trouwens een redelijk ghetto, nu bruist het hier in Oost.”

Lees verder »

Stadsgesprek #43 de XL-editie

In een kleine drie jaar heb ik met ruim zestig mensen in 44 Stadsgesprekken gepraat over de stad. Dat waren enorm inspirerende gesprekken die mij veel hebben opgeleverd voor het raadswerk. Het leek mij een leuk en goed idee als deze mensen ook met élkaar in gesprek zouden gaan. Daarom organiseerde ik een speciaal Stadsgesprek, de XL editie.

Lees verder »