Boek met Stadsgesprekken is uit!

Als afronding van de serie Stadsgesprekken heb ik een bundel met een selectie van de interviews uitgebracht. De afgelopen vier jaar interviewde ik uiteindelijk zevenenzestig actieve Amsterdammers in zevenenveertig interviews. Het doel was om “op een andere manier” invulling te geven aan het raadswerk en kennis op te doen. Het leverde boeiende gesprekken op, meestal op locatie bij de bewoners en ondernemers. De bundel vormt de afronding van deze serie.

 “Wat gaat er goed in Amsterdam en wat kan er beter?”

In de inleiding van het boekje omschrijf ik het als volgt: “De afgelopen jaren zijn de Stadsgesprekken een belangrijk onderdeel van mijn werk als raadslid geweest. De interviews met actieve Amsterdammers leverden mij enorm veel inspiratie, informatie en input op. Voor debatten, spreekbeurten, werkbezoeken, opiniestukken en al die andere dingen die je als lokaal politicus doet. En tijdens een lange vergadering was een aanstaand Stadsgesprek een wenkend perspectief.”

In de Stadsgesprekken kwamen actieve Amsterdammers aan het woord. Dat liep uiteen van een architect tot een kroegbaas; van een docente tot expats; en van een hovenier tot winkeliers.  Ten eerste vertelden zij over wat zij doen om de stad mooier, leuker, beter, aardiger te maken. Daarnaast liepen twee hoofdvragen als rode draden door de Stadsgesprekken: “wat gaat er goed in Amsterdam en wat kan er beter?”.

De informatie mondden uit in diverse voorstellen, zoals over Amsterdam als winkelstad, een warm welkom voor expats, meer huurwoningen voor middeninkomens en aandacht voor ‘stadsgezinnen’. Uit de inleiding: “…als gemeenteraadslid kan ik, samen met de 44 andere raadsleden, de stad veranderen, verbeteren. Tenminste, als ik daar een democratische meerderheid en een welwillende wethouder voor kan mobiliseren. Maar iedere Amsterdammer, bewoner, ondernemer, bezoeker kan ook zélf iets veranderen.  Samen maken we de stad mooier, beter en leuker om te wonen, te werken en te bezoeken. “

Het boekje is online te lezen en een exemplaar is voor tien euro te bestellen via s.capel@amsterdam.nl