Stadsgesprek #37 Jack Druppers van Politiekids

Via Twitter doe ik regelmatig de oproep om gesprekspartners aan te dragen voor mijn Stadsgesprekken. Op deze manier werd ik gewezen op Jack Druppers, buurtregisseur in de Don Boscobuurt, Amsterdam Oost en zijn project Politiekids, waarmee jonge kinderen worden betrokken bij het politiewerk. Druppers begon in 1994 bij de politie in Rotterdam en via Utrecht kwam hij in Amsterdam terecht. “Amsterdam was een warm bad, de mentaliteit, die is open en creatief. De periode op de Westelijke Eilanden was een gouden tijd.” Hij begon onder meer in de Pijp met de actie om fietsers zonder verlichting de keus te geven tussen een boete of het installeren van licht, waarmee in een maand 5000 fietsers werden gecontroleerd. Die manier van werken is vervolgens overgenomen door veel andere bureaus. Jack Druppers deed een opleiding maatschappelijk werk voor hij bij de politie aan de slag ging.

 

“Met de Politiekids komen de kinderen en ouders op een positieve manier in contact met ons”

 

Toneel

 

In zijn tijd op de Westelijke Eilanden begon Jack Druppers al met het contact leggen met de bewoners op een andere manier. Zo ging hij met schoolkinderen kijken hoe de verkeersveiligheid beter kon en spraken ze ook de automobilisten aan. Maar zijn maatschappelijke betrokkenheid ging verder en op basis daarvan ontstond in 2003 zijn idee en zijn inzet voor het toneelstuk “Vuur”, waarmee hij de etnische spanningen als thema wilde behandelen.

Jack Druppers is zelf toneelspeler en speelde dan ook mee, onder andere met Egbert-Jan Weeber, Teun Kuilboer en Marit van Bohemen. “Het stuk is geschreven door Justus van Oel en gaat over de relaties tussen groepen in de samenleving. Centraal staan twee Marokkaanse broers, de een politieagent, de ander gewelddadig. Als Theo van Gogh wordt vermoord kruisen hun levens. We hebben vijftig voorstellingen gespeeld onder regie van Karim Traida, die ook de Poolse Bruid regisseerde.”

 

Vanuit dezelfde interesse en gedachte heeft Jack Druppers gewerkt aan een toneelstuk over de verrechtsing van de samenleving, gekoppeld aan het verhaal over Jan van den Oever, politieagent tijdens de Tweede Wereldoorlog, die weigert mee te werken om Joden op te pakken. Door de crisis is het Druppers niet gelukt de benodigde fondsen te verwerven voor productie.

 

Contact leggen

 

Het doel van Jack Druppers is kinderen in de leeftijd van 6 – 10 jaar, te betrekken bij het werk dat de politie ook zelf doet, zoals mensen aanspreken op fietsen op de stoep of waarschuwen tegen inbraak of zakkenrollers. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de gekozen onderwerpen zijn de belangrijke thema’s die spelen in de buurt. Hij ziet de Politiekids niet als manier om kinderen bijvoorbeeld sollicitatietraining te geven.Met de Politiekids wordt contact gelegd tussen kinderen en hun ouders met de politie op een leeftijd waarop kinderen daarvoor ontvankelijk zijn, zo vertelt Jack Druppers.

 

“De aandacht is vaak gericht op de groep die ouder is dan 12 jaar. Maar waarom zou je wachten tot dat moment, als ze wellicht al in de fout zijn gegaan? We zien dat kinderen op een steeds jongere leeftijd crimineel gedrag vertonen. Ik wil contact leggen op een leeftijd dat de politie indruk maakt op ze en dat ze er van dromen om zelf agent te worden. Met de Politiekids komen de kinderen en ouders op een positieve manier in contact met ons, niet op een negatieve, repressieve, manier.

 

Jack Druppers vertelt over de start op 11 mei 2011 en het succes: “We hebben geworven bij buurtcentrum Almaarif, op de Lidwinaschool en bij de Arabische les op zondag. Ik verwachtte dat er iets van twintig kinderen mee wilden doen, maar binnen een week hadden we er al 65! En de reden dat het goed draait, is dat iedereen samenwerkt: scholen, woningcorporaties, het stadsdeel, de politie. Iedereen levert, ook de ouders. Die spelen ook een belangrijke rol bij het begeleiden van de kinderen tijdens de maandelijkse acties. Een groep van vier kinderen gaat de straat op onder begeleiding van twee ouders en een agent. En op die manier kom je ook in contact met ouders met wie dat anders heel lastig is. Maar één ouder heeft bijvoorbeeld ook de posters ontworpen. En Casa 400 was gastheer voor de beëdiging van de Politiekids, die helpen op die manier mee.”

 

Politiekids binnen en buiten Amsterdam

 

In de Don Boscobuurt zijn de Politiekids nu actief, maar Jack Druppers ziet het graag op meerdere plekken, als daar animo voor is. “Ik snap dat het niet overal kan en ook dat niet iedereen het wellicht wil. Het moet niet plichtmatig worden en in andere teams doen ze weer andere projecten. Ik zou het wel mooi vinden als de Politiekids in Nieuw-West aan de slag gaan.”

 

De eerste uitbreiding gaat nu komen in de Transvaalbuurt, ook in Oost. Hier verwachtte Jack Druppers circa honderd deelnemers, maar dat worden er waarschijnlijk meer. “We hebben de eerste school bezocht voor de werving en daar wilden slechts drie kinderen geen Politiekid worden! Dat zal nog een flinke organisatie worden, maar het is natuurlijk prachtig dat er zoveel enthousiasme is. Ik ben ook benieuwd hoe het in de Transvaalbuurt gaat. Mijn buurt, de Don Bosco, is vrij “wit”; de Transvaal is diverser. We hebben nu de eerste groep uit de Transvaalbuurt laten meelopen in de Don Bosco-buurt, om te laten zien hoe Politiekids werkt.”

 

Landelijk is er ook belangstelling voor de Politiekids. Zo is het project in 2011 onderscheiden door het Landelijk Platform Buurtgericht Werken. En buiten Amsterdam wordt er ook gestart. “In Katwijk beginnen ze 11 april as., Daar doen de handhavers de organisatie en betrekken zij de wijkagenten daarbij. De eerste deelnemers zullen door de burgemeester van Katwijk beëdigd worden! Met Rotterdam heb ik contact gezocht, toen de korpschef in een speech “nieuwe veelplegers” benoemde. Er kwam direct reactie en de coördinator Jeugd is hier op bezoek geweest. Komende maand gaan ze daar met de eerste twee teams beginnen. Die onderscheiding was natuurlijk prachtig, met het prijzengeld hebben we kleding gekocht voor de Politiekids in Rotterdam en Katwijk.”

 

En er is meer in de toekomst; Jack Druppers is namelijk bezig met een idee voor een TV-serie over de Politiekids. Zo blijft hij voorlopig niet stilzitten om kinderen te betrekken bij het politiewerk en contact met hen te leggen. Volgens hem is dat goed voor de kinderen, hun ouders en de maatschappij, maar ook voor ons als politie. “Kinderen maken zoveel los bij mensen. Ik krijg nog kippenvel als ik terugdenk aan de eerste actie op het Amstelstation, we waren daar om reizigers te waarschuwen tegen zakkenrollers. Daar zag ik een jongen die eerder door de politie was aangehouden voor een straatroof en hij zag mij ook. Dat leverde een spanning op, maar toen werd hij aangesproken door één van de Politiekids over zakkenrollers en werd hem een folder gegeven. Hij sprak even met dat kindje en knikte toen naar mij. Daarin zie je wat kinderen doen met je.”

 

Meer informatie:

www.politiekids.nl