Stadsgesprek #39 Hans Vugts van Casa 400

Toen Jack Druppers (zie Stadsgesprek #37) Hans Vugts, directeur van Casa 400, noemde als mogelijke gesprekspartner, ondernam ik direct actie. Als oud-bewoner (1994-1995) was ik namelijk erg benieuwd naar de nieuwbouw en hoe het nu draaide. De entree is er in ieder geval op vooruit gegaan; dit is nu ook de ingang van het hotel, de studenten hebben hun eigen ingang aan de zijkant. Tegenwoordig is een deel van Casa 400 ook permanent hotel, terwijl een deel de oude formule heeft: acht maanden studentenkamer en in de zomer hotelkamer. Hans Vugts vertelde me in zijn nieuwe Casa 400 hierover en nog veel meer.

“Oost is het Brooklyn van Amsterdam; het is hier nog een beetje spannend.”

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De reden dat Jack Druppers de suggestie deed was vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van Casa 400 bij de buurt. Zo werden zijn Politiekids er beedigd, maar doen Hans Vugts en zijn medewerkers nog veel meer. “Casa 400 staat midden in de buurt, dan moet je ook iets doen voor en met die buurt. We hebben bijvoorbeeld een grote schoonmaak van de Ringdijk gedaan met bewoners, een Paasbrunch met eenzame senioren georganiseerd en werken samen met scholen in de omgeving. Ik woon zelf verderop aan de Ringdijk, dus op die manier ben ik ook betrokken.”

 

 

Investeren in wijken betaalt zich uit

Hans Vugts kwam eind jaren ’70 naar Amsterdam om stage te lopen voor de Hogere Hotelschool en is er sindsdien nauwelijks meer weg geweest. “Amsterdam is echt een te gekke stad, een groot dorp, alles is op de fiets te doen en er gebeurt ontzettend veel. En er blijven ook voortdurend aanwinsten bij komen: prachtige nieuwe gebouwen, maar ook de opleving van buurten waar eerst niks te doen was en die er slecht bij stonden.

Je ziet dat de investeringen in de ‘krachtwijken’ zich uitbetalen, bijvoorbeeld hier aan de overkant van de Ringdijk in de Transvaalbuurt.

 

Handhaving en mooie openbare ruimte

Het was me al eerder opgevallen dat mensen uit de horeca scherper letten op de openbare ruimte dan andere Amsterdammers. Zo ook Hans Vugts die vindt dat daar wel een slag in gemaakt kan worden in de stad. “In Tokio gaan 22 miljoen mensen met de metro en is geen papiertje of kauwgom te zien. Kom dan eens hier op het Amstelstation kijken: volle prullenbakken, zwerfvuil, graffiti, het is er gewoon vies. Dat is geen visitekaartje voor de stad! En als je er iets van zegt tegen mensen, dan zijn ze verontwaardigd.”

Voor de gasten van Casa is het Amstelstation de entree van Amsterdam. Het verbaasde mij dat het voetgangerstunneltje onder de Gooiseweg door, de wandelroute van Amstelstation naar Casa 400, er nog net zo bijlag als toen ik er woonde, bijna twintig jaar geleden. Het is namelijk een onaangename plek, met slecht licht, veel graffiti en zwerfvuil. De gasten van Casa 400 worden dan ook aangemoedigd via de Wibautstraat en Dauphine te lopen.

“We zoeken de samenwerking met het stadsdeel, bijvoorbeeld met de fietsen hier voor de deur. We willen extra nietjes of zo’n regeling als op het Leidseplein waar fietsen sneller worden weggehaald. Maar dan blijkt dat de kosten te hoog zijn of dat het juridisch niet haalbaar is. Overigens werken we erg goed samen met het stadsdeel. Door de kleinschaligheid hebben we goede contacten met hen. Maar ook met andere ondernemers; zo hebben we met de hotels in het stadsdeel een periodiek overleg. En een initiatief als ‘Mik in Oost’ van Meike Hamelink (dat wordt Stadsgesprek #40) draagt eraan bij dat Oost op de kaart wordt gezet.

 

 

 

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

 

De horeca, en daaraan verwant het toerisme, is een belangrijke economische sector in Amsterdam en biedt veel werk, vooral ook voor lager opgeleide jongeren. In Amsterdam wordt op elk niveau onderwijs voor de horeca aangeboden, zoals de Berkhoff, om de hoek van Casa 400, waar VMBO-leerlingen horeca, bakkerij en banket krijgen en het College Hotel, een echt hotel, waar ROC-leerlingen in de praktijk leren werken. Maar ook de vestiging van het ROC in de da Costastraat met eigen restaurants biedt opleidingen voor Hotel en Horeca.

Hans Vugts heeft dan ook veel stagiairs en starters in Casa 400 werken en zorgt ervoor dat hijzelf en zijn management betrokken zijn bij het onderwijsaanbod in Amsterdam.

“Werkgevers moeten feeling houden met het onderwijs en ook hun invloed doen gelden. Er wordt veel geklaagd over het onderwijs en de scholen hebben het ook zwaar. Daarom moeten we zoveel mogelijk samenwerken. Zo hebben wij vorig jaar de Onderwijslunch georganiseerd met betrokkenen bij het onderwijs in de horeca. Dat was de eerste keer dat iedereen met elkaar aan tafel zat. Dit jaar komt er als vervolg de Horecaweek, waarin onderwijs en bedrijfsleven over en weer bij elkaar gaan kijken. Dat is sowieso van groot belang, dat docenten weten wat er op de werkvloer nodig is en dat werkgevers zien hoe en waarin de leerlingen les krijgen. Ik ben ook een groot voorstander ervan om meer docentenstages te organiseren op de werkvloer en omgekeerd van gastcolleges door ondernemers op de scholen.

Op die manier blijf je van elkaar op de hoogte en weet je wat werkt en wat niet werkt. Op school leren ze bijvoorbeeld nog steeds hoe ze tafellakens heel mooi moeten vouwen. Dat wordt nog maar spaarzaam gedaan, dan heb ik liever dat ze in een paar talen ‘goedemiddag’ leren of hoe ze social media kunnen inzetten in het werk.

De laatste tijd is er weer meer aandacht voor rekenen en taal, dat merk je en dat is ook goed. Alles is weliswaar geautomatiseerd, maar je moet toch wisselgeld kunnen geven. En wat een tijdje terug was weggezakt in het onderwijs zijn de algemene omgangsvormen, ‘normen en waarden’.”

Hans Vugts ziet mogelijkheden voor verbetering in het onderwijs. “Waarom volgt het (beroeps)onderwijs bijvoorbeeld nog steeds hetzelfde stramien met stageperiodes en vakanties? De horeca is ‘24-7’ en bijvoorbeeld juist in de zomervakantie druk. Dan is er dus enorme behoefte aan stagiairs. Maar ook de tijden van onderwijs geven zijn nog steeds dezelfde. Waarom niet flexibeler tijden invoeren en bijvoorbeeld meer avondonderwijs?”

 

Meer informatie:

www.hotelcasa400.nl