Weblog Archief

Meer doen voor expats!

Een nieuw opgerichte stichting, Amsterdam International Crossings (AIC), gaat zorgen dat Amsterdam aantrekkelijker en meer welkom wordt voor expats (of “internationals”, zoals AIC ze noemt). De Stichting werd gepresenteerd op het Lentesymposium van Ondernemersvereniging ORAM.. Ik ben hier erg blij mee, want ook in mijn ogen kan er in Amsterdam best nog wat verbeterd worden voor de expats.

Lees verder »

Tevredenheid over de coalitie bij bezoekers site

De stemmers op deze site zijn erg blij met de huidige coalitie van PvdA-VVD-GroenLinks. Maar liefst 71% stemde voor!! Werk aan de winkel dus voor de oppositie om te laten zien dat deze coalitie niet de beste is voor de stad.....

Lees verder »

Eerste raadscommissie

Vandaag was mijn eerste raadscommissie van deze periode. Speciaal ingelast vanwege juridische termijnen, spraken we over het bestemmingsplan voor de Kop van de Weespertrekvaart. Hier wil de gemeente een nieuwe woonwijk bouwen, maar dan moeten de huidige gebruikers wel weg. En dat willen ze niet of pas als daar een goede regeling tegenover staat. Meest opvallende gebruikers zijn de Hell's Angels die hier hun clubhuis hebben staan.

Lees verder »

Parool schrijft over mijn citymarketing-vragen

Al vanaf de oprichting van de citymarketing-organisatie Amsterdam Partners verdiep ik me in dit dossier. D66 vindt al vanaf het begin dat het budget te summier is en dat er te vaak en te veel over de organisatie en processen wordt gesproken. De bezuiniging van 5 ton en de plannen voor een reorganisatie met als eerste stap het aanstellen van een Chief Marketing Officer (CMO), waren voor mij aanleiding vragen te stellen. Lees hier het bericht dat het Parool erover schreef.

Lees verder »

Het stemadvies van de Volkskrant

Volgens mij moet je veel doen om Alexander Pechtold in het openbaar boos te krijgen. Geert Wilders lukt het, maar dat is toneelspel van Pechtold voor de bühne. Maar de woede over het Nyfer-artikel in de Volkskrant was volgens mij echt oprecht. En in mijn ogen ook terecht. Niet zozeer dat de Volkskrant een stemadvies geeft, maar dat ze het zo achterbaks en dom doen. Nee, dan Engeland, daar is het de normaalste zaak van de wereld dat kranten een stemadvies geven.

Lees verder »

Verkiezingen

Wat een avond! Zappend van de NOS naar RTL en weer terug heb ik het tot 3 uur volgehouden, maar toen was het tijd voor bed. De uitslag maakt het vormen van een coalitie erg lastig. Zelf hoop ik op Paars+ (of de Aubergine coalitie, zoals komiek Greg Shapiro het noemde), maar dat vereist wel een dappere stap van Mark Rutte.

Lees verder »

Ontmoetingen met kiezers op schoolreunie: verantwoording afleggen

Mijn middelbare school, het Stedelijk Gymnasium van Haarlem, bestaat dit jaar 620 jaar. Op vrijdag mocht ik bij de start ervan een paar debatjes leiden tussen alumnus Job Cohen en jonge talenten. En zaterdag was ik 's avonds bij het grote en grootse feest in de Lichtfabriek. Erg leuk natuurlijk om oude schoolgenoten te zien en van meerdere te horen dat ze op mij hadden gestemd op 3 maart. Onvermijdelijk was het daardoor ook om verantwoording af te leggen over de mislukte coalitiebesprekingen. Opvallend was dat vrijwel iedereen die mij erop aansprak een goed beeld had kunnen vormen van wat er was gebeurd via de media. En ze hadden natuurlijk wel hun oordeel erover, van begrip tot meeleven en voornamelijk teleurstelling. Ik hoop op de volgende reunie beter politiek nieuws te brengen!!!

Lees verder »

Memoires van een slecht mens (deel 1)

Er worden vuile spelletjes gespeeld in de politiek, dat is dankzij de vele (auto)-biografieën en interviews wel duidelijk. Alexander Pechtold noemde het Binnehof "vuil en vunzig", maar politici zullen zich geen slechte mensen noemen. Theo Kars, schrijver, vertaler en levensgenieter, doet dat wel en noemt zijn boek ernaar. Een bijzonder mens, die Theo Kars.

Lees verder »

Verdichten met visie: niet iedereen wil "stedelijk wonen"

De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling is een zeer interessante club mensen met verstand van en ideeën over stad, stadsontwikkeling en stedenbouw. Hun meest recente uitgave gaat over het verdichten van de bestaande stad. Voorzitter Evelien Eshuis praat trouwens liever over "intensiveren" van de stad.

Lees verder »

De Pyrrhus-overwinning van Mark Rutte

Op de dag na de verkiezingen hoorde ik Nova-verslaggeefster Nynke de Zoete de VVD-winst al een Pyrrhus-overwinning noemen. Oftewel een overwinning die eigenlijk een verlies betekent. Nu de onderhandelingen met de PVV en CDA zijn vastgelopen en Job Cohen een "nationaal kabinet" blokkeert blijkt die constatering een juiste.

Lees verder »

Meer woningen met middenhuren

Een van mijn aandachtspunten de komende periode is het creëren van een aanbod voor middeninkomens in de huursector. Vrijwel altijd gaat het bij middeninkomens om koopwoningen en daarvoor zijn in de loop der jaren meerdere regelingen opgetuigd, zoals de Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH) en de Startersleningen. Maar volgens mij moet een wereldstad als Amsterdam ook in de huursector een aanbof hebben.

Lees verder »

Een nieuwe Burgemeester!

Gisteren heeft de Gemeenteraad besloten Eberhard van der Laan voor te dragen als burgemeester van Amsterdam. Het is allemaal erg geheimzinnig gegaan en gisteravond kwamen er meteen allemaal berichten naar buiten, maar waar het om gaat is dat binnenkort het College van B&W weer compleet is met een nieuwe voorman die zeer geschikt is voor de functie. Overigens blijft D66 van mening dat het beter zou zijn als de individuele Amsterdammer zich kan uitspreken over wie Burgemeester wordt, maar dat is genoegzaam bekend.... En zou er binnenkort een "van der Laan-burger" te krijgen zijn bij Burgermeester? En wat is de samenstelling daarvan dan?

Lees verder »

Brancheverva(n)ging op de Wallen

Stadsdeel Centrum heeft geld beschikbaar gesteld om ondernemers op de Wallen "hun bedrijf een andere invulling te geven". Zo meldt de Telegraaf. Interesting, to say the least.....

Lees verder »