Weblog Archief

Bijeenkomst Stadsgezinnen geslaagd

Het politiek cafe over Stadsgezinnen was erg geslaagd dankzij een goede opkomst en veel zinnige bijdragen. Het was erg leuk te zien dat het onderwerp "leeft", niet alleen bij D66-ers, maar ook bij andere raadsfracties, ambtenaren en andere geinteresseerden uit de stad.

Lees verder »

It's the economy, stupid! Ook in Amsterdam...

Met die slogan bracht Bill Clinton in de campagne van 1992 de oude Bush op de knieen door te wijzen dat het niet goed was gegaan met de economie onder diens leiding. Ik gebruik de slogan ook steeds meer, want volgens mij doet dit bestuur ook niet genoeg voor de economie. De komende maanden komen twee belangrijke onderwerpen aan bod, waar D66 goed naar gaat kijken of de economie hiermee wel gebaat is. Het gaat om het instellen van het Economic Development Board en het Amsterdams Economisch Plan.

Lees verder »

Column Amsterdam Werelddorp: Markt!

Het gaat niet goed met de Amsterdamse markten; er worden minder euro’s uitgegeven en het afgelopen jaar kwamen er meerdere berichten naar buiten over corruptie en onvrede. Zelf ben ik geen marktmens, ik heb me ook nooit aangesproken gevoeld door het “je gulden is een daalder waard”-gevoel.

Lees verder »

Breed draagvlak in gemeenteraad voor stadsgezinnen

Gezinnen die bewust kiezen voor de stad krijgen steeds meer aandacht in de Amsterdamse gemeenteraad. In de afgelopen raadsvergadering werden twee voorstellen aangenomen om meer aandacht te schenken aan gezinnen in de stad. Dit is goed nieuws voor deze groep en mooi na alle aandacht die ik hiervoor de afgelopen tijd heb gevraagd.

Lees verder »

Unitas: het D66 van de Amsterdamse studentenwereld

Deze weken viert mijn oude studentenvereniging Unitas het eeuwfeest. Vorig weekend stroomden honderden reunisten samen in de Transformatorhal voor een vrolijk weerzien. De geijkte vraag was natuurlijk "Wat doe jij tegenwoordig?" in alle opzichten. Veel reunisten vroegen me ook naar het werk als raadslid en er waren er ook genoeg die verhaal kwamen halen, omdat ze op mij persoonlijk hadden gestemd. Alle herinneringen brachten me bij een gedachte die ik wel vaker heb gehad: Unitas is eigenlijk net D66....

Lees verder »

Amsterdam Werelddorp: Gentrification in de Kolenkit

De laatste weken is er veel te doen geweest over segregatie in het onderwijs. Moet je die accepteren of bestrijden, daar ging de discussie over. Veronderstelt een gemengde school een dito wijk? De gedachte daarachter is dat ouders hun kinderen het liefst in de eigen buurt 'op school doen', mits die van goede kwaliteit is.

Lees verder »

Sneeuw en groen in Noord

Een bezoek van "onze mensen in Noord", Zoe Kwint en Andries Tijssens, aan de fractievergadering leidde tot een impromptu werkbezoek (of "stadsverkenning", zoals ik fietsen door de stad noem) aan Amsterdam Noord en vooral de beoogde plek voor de "Poort van Waterland".

Lees verder »