Afscheid van de gemeenteraad

Inmiddels ben ik aan de slag als voorzitter van Zuid, maar de afgelopen vier jaar was ik gemeenteraadslid. Lees hier de aardige woorden van burgemeester Eberhard van der Laan en mijn eigen afscheidsspeech, zoals opgenomen in de notulen van de gemeenteraad.

Lees meer

Boek met Stadsgesprekken is uit!

Als afronding van de serie Stadsgesprekken heb ik een bundel met een selectie van de interviews uitgebracht. De afgelopen vier jaar interviewde ik uiteindelijk zevenenzestig actieve Amsterdammers in zevenenveertig interviews. Het doel was om “op een andere manier” invulling te geven aan het raadswerk en kennis op te doen. Het leverde boeiende gesprekken...

Lees meer

Stadsgesprek #47 Maarten de Wolff en Gerben Mienis van Old School

Met het broedplaatsenbeleid zorgt de gemeente Amsterdam ervoor dat er betaalbare plekken zijn voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Met hulp Bureau Broedplaatsen, hun kennis en gemeentelijke subsidie, zijn al tientallen plekken ontwikkeld. Met de opening van Old School aan de Gaasterlandstraat, tussen de RAI en het De Mirandabad, heeft stadsdeel Zuid haar eerste...

Lees meer

Stadsgesprek #46 David ter Avest over stations en hun omgeving

Via een bijdrage op het blog Ruimtevolk kwam ik een artikel tegen van David ter Avest (29 jaar). Hij schreef hier over stations die meer “reispaleizen” moesten worden waar de nadruk minder lag op “to go” en meer op “to stay”. David ter Avest studeerde Sociale Geografie aan de UvA en werkte onder...

Lees meer

Steun voor onze ambities voor Zuid

Bijna 20.000 bewoners in Amsterdam-Zuid stemden op 19 maart 2014 op D66, een enorme steun voor onze ambities voor Zuid en direct ook een grote verantwoordelijkheid. Met vijf van de vijftien zetels in de bestuurscommissie hebben we het initiatief genomen voor de vorming van een Dagelijks Bestuur . Op 7 april 2014 heeft de bestuurscommissie Zuid mij namens D66 als voorzitter verkozen. Samen met de VVD en PvdA vormen we de komende vier jaar het Dagelijks Bestuur.

Een aantal prioriteiten voor mij zijn: een veilig stadsdeel, meer middenhuur woningen erbij, ruimte voor kinderen om op te groeien, kunst en de ontwikkeling van nieuwe stukjes Zuid als Stadionplein, Zuidas en Archiefterrein. Daarnaast wil ik de ruimte geven aan bewoners en ondernemers om hun bijdrage te kunnen leveren aan ons mooie stadsdeel.

Lees meer