Arbeidsmarkt: meer urgentie en daadkracht nodig!

Ik maak me al langer druk over het thema arbeidsmarkt en vooral de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ik deed er een aantal voorstellen voor om die te verbeteren en afgelopen donderdag bespraken we de reactie van het College daarop: de Arbeidsmarktbrief.

Mijn voorstellen worden overgenomen, dus dat is mooi, maar toch verliet ik de vergaderzaal ontevreden. Wat er namelijk concreet GEDAAN ging worden door de wethouder van Es (Werk en Inkomen) en Gehrels (EZ) werd niet duidelijk. En waar was Lodewijk Asscher, de wethouder van Onderwijs?

Deze kritiek deelden vrijwel alle partijen, maar toch werd er besloten niks meer te doen. In april gaan we weer bij elkaar zitten, maar in de tussentijd gaan we door met het beleid zoals dat er nu ligt. Niks extra's, geen extra middelen voor Onderwijs bijvoorbeeld en arbeidsmarktbeleid formuleren vanuit de Dienst Werk en Inkomen in plaats van de Dienst Economische Zaken. Dat is aanbodgericht werken in plaats van vraaggericht!

Het gebrek aan daadkracht en urgentie voor een zo nijpend probleem als de arbeidsmarkt, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht, is pijnlijk om te moeten constateren. Ik zal dus vanuit de gemeenteraad met nog meer voorstellen moeten komen, anders gebeurt er te weinig door dit College.