Breed draagvlak in gemeenteraad voor stadsgezinnen

Gezinnen die bewust kiezen voor de stad krijgen steeds meer aandacht in de Amsterdamse gemeenteraad. In de afgelopen raadsvergadering werden twee voorstellen aangenomen om meer aandacht te schenken aan gezinnen in de stad. Dit is goed nieuws voor deze groep en mooi na alle aandacht die ik hiervoor de afgelopen tijd heb gevraagd.

Het is goed om te zien dat de gemeenteraad steeds meer oog heeft voor gezinnen die kiezen voor de stad. Binnenkort dienen wij een voorstel in om het voor deze groep makkelijker te maken. Voor onder andere grotere woningen door samenvoegen, meer eengezinsappartementen, meer speelplekken en meer brede stoepen. Ik ga ervan uit dat we op brede steun mogen rekenen voor dit voorstel.