Cultuur in Noord: beginnen met de Elephant Parade

Vanavond nam ik deel aan de Burgeravond in stadsdeel Noord. In het stadsdeelkantoor komen de inwoners en andere geinteresseerden bij elkaar; deze keer circa 150! Eerst is de voltallige deelraad aanwezig en kunnen bewoners hun vragen stellen. Hierna is er een inhoudelijk gedeelte, deze keer over kunst en cultuur in Noord.

Noord wordt steeds cultureler, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het NDSM-terrein voor de creatieve industrie en de komst van het Filmmuseum. Grote vraag is of de Noorderlingen zelf daar “geholpen mee zijn”. Mijn vraag aan de aanwezigen was of Noorderlingen überhaupt zitten te wachten op deze grootschalige, toch wel “high-brow”, kunstinstellingen. De reacties hierop waren verdeeld

In ieder geval moet voorkomen worden dat er twee werelden ontstaan in Noord. De een van de oorspronkelijke Noord-bewoners, de ander van de nieuwkomers. De eerste groep is op de eigen gemeenschap gericht, “dorps”, terwijl de tweede “stedelijk” leeft en vooral gericht is op het Centrum.

Een idee dat opkwam om kunst en cultuur zichtbaar te maken voor Noord is het binnenhalen van een deel van de Elephant Parade: de kunstig beschilderde olifanten die nu in Centrum en Zuid zijn te bewonderen. Ik heb beloofd morgen te gaan bellen en te vragen naar de mogelijkheden. To be continued….