[gemeenteraad] Meer handhaving op Amsterdamse grachten cruciaal

Het afgelopen jaar heb ik mij flink verdiept in het dossier "Varen op het water": de regels voor plezier- en bedrijfsvaart op de Amsterdamse grachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanleggen, steigers, vergunningen voor sloepen en rondvaartboten. Een ingewikkeld dossier met grote belangen voor ondernemers, bewoners en de stad. Afgelopen week werd het nieuwe beleid in de Raad vastgesteld. Lees hier het persbericht over onze inzet.

Meer handhaving op Amsterdamse grachten cruciaal

 

D66 stelt handhaving centraal in het debat in de gemeenteraad over de nieuwe regels voor de plezier- en passagiervaart in de hoofdstad. De sociaal-liberalen doen verschillende voorstellen hiervoor, zodat er efficiënt en effectief kan worden gehandhaafd op boten die illegaal worden verhuurd of geen liggeld betalen. Daarnaast vindt D66 dat er nog te veel onduidelijkheid is over het aantal nieuwe steigers dat nodig is voor een verruiming van het aantal boten voor de commerciële vaart.

 

Handhaving

Gemeenteraadslid Sebastiaan Capel: “Veel Amsterdammers en bezoekers van de stad willen genieten van de grachten. Handhaving op het water is van groot belang  om de drukte op de grachten in goede banen te leiden en te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt en niet voor overlast zorgt. Op dit moment is de handhaving onvoldoende. Dat moet echt beter.”

 

D66 wil dat de opbrengsten van boetes en dwangsommen worden gebruikt voor effectievere handhaving. Daarnaast stelt de partij voor om zowel in 2014 als in 2015 200.000 euro extra te investeren in de handhaving. Naar schatting varen 200-300 boten met betalende passagiers in Amsterdam zonder vergunning. Die moeten volgens D66 zo snel mogelijk van het water worden geplukt.

 

Steigers

Een ander belangrijk punt is de onduidelijkheid over het aantal nieuwe steigers en de afspraken over het gebruik hiervan. “Op dit moment zijn er te weinig steigers om aan te leggen in Amsterdam. In de plannen staat wel dat er meer steigers en opstapplaatsen bijkomen, maar het is nog onduidelijk hoeveel en wanneer. Voor het toelaten van meer boten is dat een voorwaarde.” aldus Capel. Per steiger wil de D66-fractie ook weten wat de afspraken zijn met bewoners en ondernemers over het gebruik ervan.

 

Verduurzaming

 

Tenslotte hecht D66 grote waarde aan de verduurzaming van de passagiervaart en de pleziervaart. Stillere en schonere (elektrische) boten zorgen er ook voor dat er minder overlast zal zijn voor bewoners. Voldoende oplaadpunten moeten dit wel mogelijk maken. D66 wil daarom dat de wethouder met een uitvoeringsplan komt waaruit blijkt hoeveel oplaadpunten er bij komen en wanneer.