Maak van Amsterdam een Top Winkelstad

Nu het reces is, geeft dat ook wat tijd en ruimte voorstellen te schrijven, dan wel af te maken. Zo is vandaag een voorstel van mijn hand ingediend om meer te maken van Amsterdam als winkelstad. Lees hier het persbericht erover.

 Maak van Amsterdam een Top Winkelstad

Het winkelaanbod, winkeliers en de winkelstraten verdienen wel wat meer aandacht. Ze zijn een belangrijke economische kracht, trekken bezoekers en zorgen voor levendigheid in wijken. Maar dan moet er wel wat gebeuren! In de notitie “Amsterdam Top Winkelstad” doet D66 een aantal concrete voorstellen ter verbetering van Amsterdamse winkelstraten en winkelgebieden die niet goed lopen en waar veel winkelruimte leeg staat.

 

Amsterdam heeft veel winkelgebieden. Sommige functioneren heel goed, zorgen voor een levendige wijk, voor economische activiteit, voor banen en voor veiligheid. Andere functioneren minder goed. Daar staan bijvoorbeeld winkelpanden leeg, wat voor een onveilig gevoel zorgt voor bewoners en bezoekers. Andere problemen zijn dat winkels niet goed bereikbaar zijn of dat het aanbod niet zodanig is dat het genoeg winkelend publiek trekt.

 

Tijdens gesprekken die gemeenteraadslid Sebastiaan Capel voerde met betrokkenen als onder meer winkeliers, winkelstraatmanagers, bestuurders in de stadsdelen, de Kamer van Koophandel kwamen een aantal knelpunten naar voren. Leegstand, onveiligheid, slechte bereikbaarheid, slechte samenwerking van winkeliers en slechte profilering van winkelgebieden werden het meest genoemd als problemen die aangepakt moeten worden.

 

“Centraal in ons voorstel staat dat Amsterdam één aanspreekpunt moet hebben voor winkeliers: de winkelloods. Die kan vanuit een overzicht over de hele stad actie ondernemen tegen bijvoorbeeld leegstand. Dit voorkomt dat stadsdelen onderling gaan concurreren; iedereen wil immers leegstaande panden gevuld hebben. Bovendien kan deze winkelloods aan de slag om nieuwe en vernieuwende winkel(keten)s aan te trekken.

Daarnaast roepen we de wethouder op concrete maatregelen te nemen ter verbetering van de veiligheid, om de leegstand van winkelpanden aan te pakken, te zorgen voor een betere profilering van winkelstraten en om de samenwerking van winkeliers te versterken. Zo moet Amsterdam een goed en gevarieerd winkelaanbod krijgen dat hoort bij een dynamische en internationaal georiënteerde stad” aldus Sebastiaan Capel, woordvoerder Economische Zaken.

 

Het voorstel “Amsterdam Top Winkelstad” wordt na hervatting van de werkzaamheden van de gemeenteraad in het najaar behandeld.