[gemeenteraad] Topuniversiteit MIT komt naar Amsterdam!

Het Massachusetts Institute for Technology (MIT), de TU Delft en de Universiteit Wageningen mogen samen een nieuw kennisinstituut oprichten in Amsterdam. Dat maakte een jury onder leiding van Robert Dijkgraaf vandaag bekend. Het project is bekend onder de naam “Amsterdam Metropolitan Solutions,” kortweg AMS.Nu volgt de volgende fase, waarin onderhandeld zal gaan worden. Hopelijk volgt dit jaar nog uitsluitsel daarover.

De gemeente heeft 20-50 miljoen euro toegezegd. De universiteiten zorgen samen met bedrijven voor minimaal het viervoudige daarvan aan financiering. Op die manier komt dus 80-200 miljoen euro aan investeringen de stad in. En de uitkomsten zullen de stad ook helpen. Zo zal het instituut internationaal talent aantrekken en Amsterdam verbinden met andere wereldsteden die vergelijkbare instituten hebben. Ten tweede zullen in het instituut oplossingen gevonden worden op vraagstukken die Amsterdam kopzorgen bieden. Als voorbeelden daarvan worden zorg, afval, energie en transport genoemd. Tenslotte moeten de oplossingen voor banen en economische bedrijvigheid zorgen, “valorisatie van kennis” in het jargon. Deze doelen passen prima in onze economische agenda voor Amsterdam. D66 heeft afgelopen jaren dan ook meerdere voorstellen gedaan om die agenda uit te voeren.

Over het oprichten van AMS zijn wij kritisch-positief geweest in de gemeenteraad, vooral over de middelen. In eerste instantie zou er geen gemeentelijk geld voor beschikbaar zijn; nu zijn dat tientallen miljoenen geworden. De vraag is of AMS dan precies datgene is wat de stad helpt de eerdergenoemde doelstellingen te gaan halen. Dat weten we pas als het instituut er staat. Maar nu is de winnaar bekend en het rapport van Robert Dijkgraaf en zijn jury ziet er veelbelovend uit. Alleen dat geld, moeten we dat allemaal in dit ene idee stoppen? Daar zal de wethouder ons nog wel van moeten overtuigen.